Forside


Vi hjelper bedrifter
å navigere i offentlige
støtteordninger

Kontakt oss

Forside

Vi hjelper bedrifter
å navigere i offentlige
støtteordninger

Forside

Kunder vi jobber med  /

Vår prosess  /

Vi hjelper norske bedrifter til å lykkes med sine utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Vi jobber med alle typer offentlige støtteordninger for forskning, utvikling og innovasjon. Vi liker Skattefunn godt, fordi ordningen er forenklet og godt tilrettelagt for å støtte den utviklingen som faktisk foregår i bedriftene. Alle støtteordninger følger EUs forsknings- og utviklingsordninger, og alle prosjekter må ha forsknings- og/eller innovasjonshøyde som vist på figuren under.
Idé

Ny kunnskap,
ferdighet og
erfaringer

Rakett

Nytt eller bedre
produkt, tjeneste
eller prosess

Håndtrykk

Nytte for bedriften
eller bransjen


Bedrifter bruker i gjennomsnitt 3 uker på en søknad. Med vår tilnærming er det bare noen få timer du behøver å sette av.

  • En kort introduksjon (ca. 1 time)
  • En workshop der prosjektet designes (ca. 2 timer)
  • Kvalitetssikring av søknaden (ca. 1 time)

Du gjør det du er god på, vi gjør det vi er gode på.

Avtale møte
Tidsforbruk

Drift og utvikling

Skille drift og utviklingsarbeid.

Det er vanskelig å skille ordinær drift fra utviklingsarbeid. Ofte glir dette over i hverandre når hverdagen er fylt med operative aktiviteter og beslutninger.

I det første møtet forteller mange av våre kunder at de ikke driver utviklingsarbeid, men vi har ennå tilgode å møte en leder som ikke driver utvikling.

For gründere og start-ups er det ofte slik at de løper etter alle muligheter. Mange trenger hjelp til å prioritere og fokusere aktiviteten i oppstarten.

Avtale møte

Effektiv rapportering krever struktur.

Vi tilbyr hjelp med regnskapsfører og revisor og den tiden betaler seg mangfoldig når skattemeldingen skal leveres inn.

Alle som blir kunde hos oss får en gratis timeregistreringsapp som både gjør det enkelt og effektivt å rapportere timer i tråd med kravene. Ett trykk er nok.

Avtale møte
Rapportering