Hvert år investeres det milliarder i innovasjons - og utviklingsprosjekter gjennom støtteordninger og privat kapital

Å ta en idé til markedet med strategisk finansiering og optimal vekst er krevende

Våre tjenester og vårt unike økosystem er designet for å løfte frem innovasjon og sikre finansiering

I gjennomsnitt bruker en bedrift 3 uker på å skrive en søknad om støtte

I tillegg kommer tid til oppfølgning av prosjektregnskap og rapportering

Enlight tar deg gjennom hele prosessen

Du betaler ingenting før støtten er motatt, slik at du får best mulig likviditet

Vi har en 100% suksessbasert modell

No cure - no pay

Hva betyr det for deg ?

Maksimer din støtte

Vi identifiserer støtteberettigede FoU-aktiviteter og prosjekter i din portefølje opp mot riktig støtteordning til rett tid for å sikre maksimal støttegrad. 

Minimer risiko

Du bruker minimalt med tid, samtidig som du øker sannsynligheten for å lykkes. Vi har en 100% suksessbasert modell – Du betaler ingenting før du har fått et godkjent prosjekt. 

Spar tid

Vi spisser prosjektene og utarbeider søknader med nødvendig underlag. Når prosjektet er godkjent følger vi opp identifisering av prosjektkostnader og utføring av rapportering i henhold til gjeldende frister og format.

 

Tilgang til et unikt økosystem

Enlight har et unikt økosystem og et bredt nettverk innen næringsliv, forskning og finansiering.  I mange tilfeller er koblinger mot prosjektpartnere eller liknende utløsende for å få støtte og dermed kunne realisere et prosjekt.

 

Dette sier kundene våre

«Wenn AS har benyttet seg av kompetansen og kunnskapen til Enlight til sparring og rådføring i forbindelse med søkning etter offentlige midler til våre prosjekter. Vi er særdeles fornøyd med prosess og resultat. Enlight har vært "på ballen" og har på en imponerende måte om-forent våre prosjekter i gode søknader. Vi vil gjerne ha Enlight med videre i våre spennende prosjekter.»
Rolf Atle Seloter
CEO i Wenn
"Prosessen med Enlight var sømløs og profesjonell. Ikke bare hjalp de oss med en godkjent søknad, men de hjalp oss å definere hva vi bør fokusere på videre for å nå våre mål. Det beste var at det krevde lite oppfølging fra oss og gikk lynraskt "
Jonas Klafstad
CEO i Busy

Book et møte med oss i dag

La oss ta et møte for å bli kjent

Øk sannsynligheten for å lykkes – og reduser din risiko