Tar ikke regnskapsføreren seg av SkatteFUNN?​

Enlight bidrar til å identifisere og definere selve prosjektet, for så å ha en god, tett dialog med regnskapsfører og revisor når de overtar etter at søknaden er godkjent. Sammen tar vi prosessen i mål, med best mulig resultat.

Enlight – en partner vi ikke klarer oss uten

Hvorfor velger noen bedrifter å få hjelp av Enlight, i stedet for å skrive SkatteFUNN-søknaden selv? Spør du Rolf Seloter og Trygve Pedersen fra oppstartsbedriften Wenn, er svaret veldig enkelt: Vi får så uendelig mye mer enn hjelp med en søknad.

Får dere mest mulig ut av SkatteFUNN-søknaden?

Mange norske bedrifter velger å søke om SkatteFUNN selv, uten bruk av eksterne rådgivere. Det står dere selvsagt helt fritt til. Men – sjansen er stor for at dere da går glipp av potensielt store summer.

Vet du at din bedrift med stor sannsynlighet kvalifiserer for støtte gjennom SkatteFUNN?

Er du en av de bedriftslederne som tenker at SkatteFUNN ikke er relevant fordi dere ikke driver med forskning, utvikling eller innovasjon? Da har vi gode nyheter til dere!