Enlight – en partner vi ikke klarer oss uten

Hvorfor velger noen bedrifter å få hjelp av Enlight, i stedet for å skrive SkatteFUNN-søknaden selv? Spør du Rolf Seloter og Trygve Pedersen fra oppstartsbedriften Wenn, er svaret veldig enkelt: Vi får så uendelig mye mer enn hjelp med en søknad.

 

Wenn er i dag i ferd med å entre markedet med det de selv kaller bilskadenes Vipps: En løsning som analyserer kostnadene ved reparasjon, ved hjelp av bilder og AI-teknologi. Det eneste du trenger å gjøre, er å ta opp mobilen og ta bilder av skaden, så går resten av seg selv: Skaden identifiseres ved hjelp av kunstig intelligens, og det blir laget et kostnadsestimat for reparasjon. Et aldri så lite paradigmeskifte, både for forsikringsbransjen, utleie- og leasingaktører og ikke minst for oss bak rattet.

Rolf Seloter, CSO og CMO i Wenn, og Trygve Pedersen, CEO, er glade for å ha Enlight med på laget.

Mye mer enn søknadshjelp

Wenn har samarbeidet med Enlight fra starten av, og forteller at SkatteFUNN bare en noe av det selskapet og innovasjonsrådgiver Viktor Varan har bidratt med: – Selvsagt er det både bra og nødvendig å få hjelp til SkatteFUNN-søknaden. Ordningen er tidkrevende, og hvis vi skulle gjort arbeidet selv, måtte vi tatt fokus bort fra kjerneoppgavene våre. Viktor, som jobber med denne typen prosesser hver eneste dag, er åpenbart mye dyktigere enn oss på hva vi må gjøre, hvilke tiltak og rutiner vi må få på plass og hvordan vi kan følge opp rapporteringskravene i søknaden.

Vi har også hatt flere innovasjonsprosjekter gående parallelt, med støtte fra ulike deler av virkemiddelapparatet og tilhørende ulike krav til føring og rapportering. For oss vil det være ekstremt krevende å gjøre dette samtidig som vi gjør jobben vår. Viktor og Enlight, derimot, er topptrente på det offentlige virkemiddelapparatet og kan gi oss de aller beste rådene både på kort og lang sikt. På samme måte som vi kjøper tjenester for regnskap og HR, kjøper vi derfor eksperthjelp også på dette området.

Gjennom et langvarig og tillitsbasert samarbeid har Enlight imidlertid fått lov å være med på mye mer enn bare SkatteFUNN: – Viktor er på mange måter som en ansatt hos oss, han er med på alt, sier Rolf. Han utfordrer, han bidrar med kunnskap og ideer, og ikke minst gir han veldig tydelig beskjed når vi foreslår noe han ikke tror på. Den lange erfaringen hans, både fra store konsern og som gründer av egne selskap, gjør oss trygge på at han vet hva han snakker om, han vet rett og slett hvordan det er å være oss. 

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en offentlig skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats (FoU) i næringslivet. For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig i Norge, men det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som er i skatteposisjon, får støtten fratrukket i skatteoppgjøret. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt når skatteoppgjøret tilfaller.

Formålet er å motivere bedrifter til å skaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Det potensielle skattefradraget er maksimalt 19 % av fradragsgrunnlaget, med en øvre grense på 25 millioner innrapporterte kroner. Det gir en maksimal støtte på 4,75 millioner kroner.

Les mer på skattefunn.no

Fantastisk å jobbe med folk som vil noe

Viktor Varan, innovasjonsrådgiver i Enlight, er ikke mindre begeistret: – Noe av det beste med jobben min er å få hjelpe folk som virkelig vil noe. Rolf og gjengen i Wenn har et utrolig spennende produkt som faktisk vil gjøre verden bittelitt bedre – det er veldig meningsfylt å få lov å bidra til at de lykkes. Når Enlight får lov å jobbe langsiktig sammen med kundene, slik som her, kan vi bidra på en helt annen måte. Med SkatteFUNN-søknaden og rapporteringen, selvsagt, men også som sparringspartner på forretningsutvikling. – Det første prosjektet vi gjorde sammen med Wenn, for eksempel, var å trene datamaskinen til å lese skaden på bilen riktig. Sammen med Kverneland lot vi maskinen taksere skaden, sammenlignet med en mekanikers vurdering, justerte, startet på ny – helt til datamaskinen var topptrent og klar til å overta mekanikerens jobb. Bare denne prosessen alene, tok to år. 

– I dag sitter vi med versjon 1.0 av produktene våre, sier Rolf. Innovasjon kommer til å være hovedvirksomheten vår i mange år fremover. Og den reisen skal vi uten tvil ha Enlight med oss på. 

Wenn

Wenn utvikler løsninger som forenkler forsikringsoppgjøret ved skade på bil. Løsningene er basert på kunstig intelligens. 

Wenn er et norsk selskap som ble startet av Rolf Seloter i 2017.

Les mer på wenn.no

Ønsker du å ta en prat om hvordan vi kan hjelpe dere å få mest mulig ut av SkatteFUNN?

Fyll ut skjemaet under for å booke et uforpliktende møte