Enlight Innovation

Vi har kontroll på søknads-og finansieringsprosessen, så du kan fokusere på utviklingen

For deg betyr det noen få møter og telefoner, så hjelper vi deg med resten

Ved å kombinere innovasjonsfaglig ekspertise og erfaring fra tusenvis av søknader har vi utviklet en 6-trinns modell der vi er med fra en idè til til et prosjekt sluttrapporteres – slik at du kan fokusere på gjennomføring av prosjektet og utvikling av bedriften

Metodikk

1. Introduksjon


I det første møtet prøver vi å forstå kundens strategi, verdikjede, prosesser og de viktigste styringsparameterne for lønnsomhet. Deretter diskuterer vi kundenes utviklingsbehov samt eksisterende, planlagte og potensielle prosjekter.

 

2. Bransje- og kundeinnsikt

Etter første møtet gjør vi en grundig bransjeanalyse der vi ser på hvilke utviklingstrekk som preger bransjen internasjonalt, og hvilke støtteordninger som er aktuelle. Vi identifiserer viktige endringstrekk og hvilken retning bransjen beveger seg. Sentrale stikkord er digitalisering, miljøbelastning og internasjonalisering.

3. Workshop


Når vi har gjort ferdig bransjeanalysen og satt kunden i sentrum av denne så holder vi en liten workshop med kunden. Her er formålet å lage en skisse til utviklingsprosjektet det skal søkes støtte til. Det kan være at det opprinnelige utviklingsprosjektet skal forsterkes eller spisses med elementer fra bransjeinnsikten.

4. Søknadsskriving

Vi produserer søknaden basert på workshopen. I noen tilfeller er det behov for noe innspill eller avklaringer fra kunden, som tas løpende.

5. Kvalitetssikring

Når søknaden er ferdig går den gjennom en intern kvalitetskontroll hos Enlight før vi sender vi den til kunden for kvalitetssikring og endelig godkjenning. Eventuelle manglende opplysninger eller feil rettes opp, samt at dokumentasjon som budsjett og fremdriftsplan godkjennes. Til sist sendes søknaden inn.

6. Rapportering

I løpet av prosessen følger vi opp med råd knyttet til timeføring og prosjektregnskap for å sikre at relevante kostnader kommer med. Det er viktig å ha en god struktur på dette, slik at rapporteringen kan skje effektivt. Når det nærmer seg rapporteringsfrister tar vi kontakt for å sikre gjennomføring av rapportering og prosjektregnskap.

Hvorfor bruke Enlight

Vi har erfaringen og kompetansen til å identifisere riktig virkemiddel for ditt prosjektløp, slik at du sikrer best mulig kapitalisering av din innovasjons- og vekstreise

Hva får du?

Gjennom prosessen yter vi strategisk rådgivning for å sikre din bedrift et godt prosjekt med god finansiering. Sluttresultatet er at du kan realisere  et prosjekt, og du kan eksempelvis finansiere nye utviklingsressurser