FAQ

Spørsmål & svar

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får fra kunder og interessenter.

Ta kontakt

Hva koster det?

Vi har en "No Cure, No Pay"-modell. Det betyr at vi tar all risiko om søknaden ikke blir godkjent. Ingen godkjenning, ingen faktura fra oss. Om søknaden blir godkjent så er vår provisjon 20% av faktisk utbetalt støttebeløp. Det betyr at det er ingen kostnader i forkant og at det ikke blir noen som helst likviditetsbelastning før støttebeløpet er utbetalt.

Må vi bruke dere på alle våre søknader?

Nei. Vår oppdragsavtale gjelder bare det aktuelle prosjektet, og avtalen avsluttes automatisk når prosjektets sluttrapport er levert og siste utbetaling av støtte er foretatt. Dere gjør hva dere vil med andre prosjekter. Vi håper selvfølgelig at vi blir vurdert som aktuelle for å hjelpe til i neste runde også.

Hvordan vet jeg at Enlight er de rette til å hjelpe oss?

Vi mener vi har en unik erfaring og kunnskap som gjør at det er stor sannsynlighet for at deres søknad blir godkjent. Våre medarbeidere har jobbet i store konsern, de har jobbet med forsknings- og utviklingsarbeid, de har søkt på og brukt det offentlige støtteapparatet selv, de er opptatt av teknologi - og hvordan teknologi kan anvendes, de har erfaring som daglige ledere, de sitter i styrer i bedrifter, de vet hva som skjer i verden, og ikke minst; De har bygd opp virksomheter fra grunnen av. Våre medarbeidere har vært der selv.

Hvis vi velger å søke selv neste gang, kan vi kopiere søknaden?

Alt vi gjør for kunden er kundens eiendom. Søknader kan kopieres og gjenbrukes så mye dere vil. Vi gir dere i tillegg de verktøyene og modellene vi benytter i arbeidet, og vi gir dere gjerne litt feedback om dere trenger det også.

Hvor mye støtte kan vi få?

For 2018 er maksimalt støttebeløp i Skattefunnordningen 5 millioner pr år , forutsatt at man er en SMB (liten eller mellomstor bedrift - under 250 ansatte og 450 millioner i omsetning). Se ellers utførlig forklaring om ordningen på Skattefunn sine nettsider.

Tar dere oppdrag for alle bedrifter?

Ja, men; Vi tror det er et potensiale i alle bedrifter, så vi sier aldri nei til en introduksjon. På den andre siden så er det noen viktige kriterier som prosjektet og bedriften må innfri for å være støtteberettiget:
  • Bedriften må ha utviklingskostnader som klassifiseres som FoU-kostnader.
  • Bedriften må betale lønn til sine ansatte. (Det er vår betingelse, hvis bedriften ikke kjøper inn arbeidskraft.)
  • Bedriften må være et aksjeselskap e.l.