Kunder og partnere

Vi hjelper deg å søke om støtte til ditt utviklingprosjekt. Vi tilbyr hjelp til alle typer støtteordninger og har avtaler med partnere for områder som krever helt spesiell kompetanse eller kapasitet.

Postboks

Partnere og tjenester  /

TraceTracker

TraceTracker er et programvareselskap dedikert til utviklingen av løsninger for fangst, lagring og presentasjon av sporingsinformasjon i komplekse kjeder.

Value Accounting

Value Accounting bygger sterke regionale enheter som skal ligge i front med tanke på kundeopplevelse, gode rutiner og ikke minst teknologisk omstilling.

Aamo Revisjon

Aamo Revisjon utøver revisjon og rådgivning for alle typer virksomheter i størrelseskategorien små og mellomstore virksomheter.


Kunder vi jobber med  /

Dette sier de om oss  /

Magnus Humle

Daglig leder
GRO Hydroponics

«Vi tok først et møte for å presentere vår drift og våre tanker for framtiden. Her fikk vi følelsen av å bli møtt med bred kunnskap og forståelse. Vi fikk raskt hjelp til å få våre visjoner ned til noe konkret rettet mot en skattefunnsøknad. Det ble lett for oss å forstå hva en slik søknad betyr for en oppstartsbedrift og verdiene det fører med seg inn i selskapet. Sammen formet vi en søknad som vi nå bruker som rettesnor på veien framover.

Selve prosessen gikk hurtig og krevde forholdsvis lite av oss. Dette var ekstra viktig for oss i en sårbar fase hvor vi behøvde å fokusere på selve driften av selskapet.

To dager etter søknaden var innsendt ble jeg oppringt av saksbehandler som ville gratulere med et spennende prosjekt og en innvilget søknad. Sånt blir man jo glad av.»


Rolf Atle Seloter

CEO
Wenn

«Wenn AS har benyttet seg av kompetansen og kunnskapen til Enlight til sparring og rådføring i forbindelse med søkning etter offentlige midler til våre prosjekter. Vi er særdeles fornøyd med prosess og resultat. Enlight har vært "på ballen" og har på en imponerende måte om-forent våre prosjekter i gode søknader. Vi vil gjerne ha Enlight med videre i våre spennende prosjekter.»


Jonas Klafstad

CEO
Busy

«Å skrive søknad føltes som en utfordrende oppgave da en ikke vet helt hvor en skal starte og samtidig har et ønske om å bygge produkt. Prosessen med Enlight var sømløs og profesjonell hvor de gikk rett til kjernen av hva produktet vårt er og skal bli i fremtiden. Ikke bare hjalp de oss med en godkjent søknad, de hjalp oss også med å definere visjonen, hvor vi fikk et klart bilde av hva vi bør fokusere på for å komme til målet.

Det beste var at det krevde lite oppfølging fra oss og gikk lynraskt.»