Støtteordninger

Offentlige støtteordninger

Dette er de mest vanlige offentlige støtteordningene for norske bedrifter.

Ta kontakt
Skattefunnordningen er etter vår mening den beste offentlige støtteordningen for de aller fleste bedrifter. Det er fordi den tar utgangspunkt i det utviklingsbehovet bedriften selv har. De eneste kravene er til forskningshøyde og nyhetsgrad. Den største ulemper er vel at støttbeløpet først kommer til utbetaling ved skatteoppgjøret over 1 år etter at kostnadene er oppstått. Les mer på Skattefunn sine sider.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har mange støtteordninger. Noen er generelle, f.eks etableringsstøtte, men andre er knyttet til ulike bransjer eller retninger/programmer. En fordel med støtte fra Innovasjon Norge er at (en andel av) midlene kan utbetales i forkant. Søknadsprosessen er imidlertid litt mer byråkratisk enn Skattefunn (mener vi). Les mer på Innovasjon Norge sine sider.

Norges Forskningsråd

Norges Forskningsråd administrer mange programmer (også Skattefunn). Mange av dem krever en forskningspartner, men ikke alle; det finnes noen bedriftsprogrammer også. De fleste programmene har egne søknadsfrister og søknadene er mer krevende enn for Skattefunn. Les mer om programmene hos NFR.

EU-programmer

EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er omfattende. Norske bedrifter kan være med og konkurrere om midlene på lik linje med EU-bedrifter gjennom vår EØS-avtale. Det er ofte mulighet for å få store midler, men det er krevende søknadsprosesser, ofte i flere runder.

Regionale Forskningsfond

De syv regionale forskningsfondene skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Det er ulik prioritering i de ulike regionene. Les mer om de regionale forskningsfondene her.