Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Enlight behandler personopplysninger, blant annet på denne nettsiden.

Behandling av personopplysninger i Enlight

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som leverandør, ved å bestille varer fra oss eller på annen måte, vil Enlight behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som behandles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon vi samler inn

Vi samler inn og behandler personopplysninger til ulike formål, avhengig av bakgrunnen for behandlingen og hvordan vi kommer i kontakt med deg:

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss
  • Vi behandlere navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 • Behandle personopplysninger for kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt potensielle kunder og leverandører.
  • Opplysningene som behandles er begrenset til kontaktinformasjon, og behandlingen skjer på grunnlag av interesseavveining, hvor vi har vurdert at vi har berettiget interesse for behandlingen av kontaktopplysningene, og hvor interessene, slik vi vurderer det, ikke går ut over hensynet til de registrertes personvernrettigheter.
 • Informasjonen du gir oss om deg selv, gjennom enten eksplisitt samtykke, som å frivillig oppgi kontaktinformasjonen din i kontaktskjemaer, melde deg på nyhetsbrev eller bestille fra oss, eller gjennom frivillig implisitt samtykke, som å godta bruk av cookies blir samlet og brukt separat. (Les mer om cookies lenger nede.)
 • Følgende opplysninger blir lagret i vårt saks-, arkiv- og kundesystem:
  • Kundenavn, adresse, telefonnummer
  • Kontonummer (for autogirokunder)

Hvis du oppgir kontaktinformasjon, blir denne, sammen med eventuelle beskjeder/bestillinger fra deg, sendt til den ansvarlige i Enlight. Informasjonen kan eventuelt bli sendt til en innleid tredjepart som besvarer henvendelsen med riktig oppfølging. Denne tredjeparten har i så fall taushetsplikt. Hvis vi har mer relevant å meddele etter å ha svart på henvendelsen din, tar vi kontakt ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt. Ønsker du ikke dette, kan du gi beskjed på [email protected]

Opplysningene som sendes direkte gjennom e-post eller skrives inn i kontaktskjema, blir lagret for å kunne gi deg best mulig service. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser som du sender på e-post, ikke blir kryptert. Derfor ber vi deg om å unngå å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger på e-post eller gjennom skjema på nettsidene våre.

Denne nettsiden bruker cookies

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren.

Slik administrerer du informasjonskapsler

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. loven, eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Vi behandler også data om hvordan du bruker nettsiden vår, dette samles aggregert inn gjennom Google Analytics. Vi kan også lage demografiske rapporter og interesserapporter for å få en bedre forståelse av hvem brukerne våre er. Basert på disse separate og automatisk genererte oversiktene tar vi, Enlight, avgjørelser om hvordan brukere av nettsiden vår kan få en bedre opplevelse både når det gjelder helhetlig nettside-struktur og innhold på enkeltsider.

Enlight lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på. Denne informasjonen lagres aggregert i Google Analytics av Google.

Google Ads

Ved hjelp av Google Ads sine cookies måler vi om de som klikker på annonsene utfører de ønskede handlingene. Vi har også remarketing aktivert, som gjør at vi kan vise gitte annonser i Google Display Network basert på adferden til besøkende på våre nettsider.

Informasjon som lagres av Google Ads blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

Sosiale medier

Ved hjelp av cookies fra Facebook og LinkedIn kan vi ved hjelp av remarketing nå besøkende med annonser som vises basert på den besøkendes adferd (f.eks. kun om de har besøkt en gitt underside). Vi får også innsikt i demografisk data for våre nettsidebesøkende av de aktuelle sosiale mediene og statistikk over nettsidebruk på tvers av økter og innloggende enheter. Vi får også målt annonseresultater med cookies fra sosiale medier. I de tilfellene vi samler inn kontaktinformasjon gjennom skjema på Facebook samtykker de som fyller ut skjema til at de godtar vilkårene i denne personvernerklæringen helt frivillig.

Når kontaktinformasjon oppgis via skjema på Facebook vil denne informasjonen behandles som om den ble oppgitt på nettsiden vår. Øvrig informasjon som lagres av Facebook og LinkedIn blir lagret av Facebook og LinkedIn. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer

HubSpot

Skjemaer og kalender for møtebooking er laget i HubSpot, så om du bruker nettsiden vår og legger igjen e-postadressen din og annen informasjon på nettsiden din vil vi kunne tilpasse vår kommunikasjon og nettside til deg på tvers av økter både gjennom automatisering og manuell oppfølging. Vi vil ikke sende e-post til deg med med mindre vi har grunnlag for det, f.eks. på grunn av at du har gitt samtykke frivillig ved å fylle ut et nettsideskjema. Vi bruker også HubSpot som CRM (Customer Relationship Manager), og noterer derfor hvor du er i salgstrakten, hva du er interessert i, hva vi har sendt deg tilbud på og annen informasjon som kan være interessant for oss i Enlight AS å vite.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Enlight bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Ønsker du at vi sletter informasjonen om deg, gjør vi selvsagt det, så lenge vi ikke har plikt til å fortsatt oppbevare informasjonen, f.eks. etter regnskapsreglene.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn og retting i egne personopplysninger, samt retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i henhold til norsk lov.

Om du bare ønsker å slutte å motta kommunikasjon fra oss, kan du formidle dette til oss. Vi beholder retten til å kontakte deg gjennom annen kontaktinformasjon for å snakke med deg om hvilke måter du ønsker at vi behandler dine opplysninger videre dersom det er aktuelt.

All informasjon som oppgis til oss gis helt frivillig, enten den oppgis eksplisitt på e-post eller implisitt gjennom et skjema eller ved godkjennelse av cookies

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om rettighetene dine på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på [email protected] Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Før du kan ta i bruk dine rettigheter overfor oss, vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Ta kontakt på [email protected] hvis du har spørsmål om eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig: Enlight

Personopplysningene på denne siden ble sist oppdatert 15.03.21.

Hovedansvarlig for behandling av personopplysninger er daglig leder ved Enlight. Opplysninger behandles i henhold til aktuelle lover og formålene du tillater gjennom eksplisitt og implisitt samtykke eller i tråd med aktuelle behandlingsgrunnlag.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Sist oppdatert 15.04.21

Cookies:

CookieKildeFunksjonVarighet
_gatGoogleStatistikkSlettes etter 1 minutt
_gidGoogleStatistikkSlettes etter 1 dag
_gaGoogleStatistikkSlettes etter 2 år
__cfduidCloudwareNødvendig for sidenSlettes etter 30 dager
_hsscHubspotYtelseSlettes etter 30 minutter
_hssrcHubspotYtelseSlettes etter økt
hubspotukHubspotFunksjonalitetSlettes etter 1 år
_hstcHubspotMarkedsføringSlettes etter 1 år 1 måned
_fbpFacebookMarkedsføringSlettes etter 3 måneder