Tar ikke regnskapsføreren seg av SkatteFUNN?

Mange tenker at regnskapsføreren tar seg av alt som har med SkatteFUNN å gjøre, og at de derfor ikke trenger hjelp av Enlight. Svaret vårt er at resultatet blir aller best når vi samarbeider: Enlight bidrar til å identifisere og definere selve prosjektet, for så å ha en god, tett dialog med regnskapsfører og revisor når de overtar etter at søknaden er godkjent. Sammen tar vi prosessen i mål, med best mulig resultat.
 
 
Tett samarbeid

Jansson & Larsen er ikke bare Enlights regnskapskontor, de er også en god partner for flere av Enlights kunder, blant annet i forbindelse med rapportering av SkatteFUNN. De fleste regnskapsførere kan selvsagt en del om SkatteFUNN og andre ordninger i det offentlige virkemiddelapparatet, men det er ikke tvil om at Enlight har en helt annen mengdetrening og ekspertise på området. Der en regnskapsfører kanskje har 2 av totalt 30 selskaper i porteføljen som kvalifiserer til SkatteFUNN, hadde Enlight mer enn 50 prosjekter bare forrige måned. Det gir dem verdifull erfaring med ulike typer selskaper og problemstillinger som en vanlig regnskapsfører ikke har, sier Paul Våge, regnskapsfører hos Jansson & Larsen.

– Enlight stiller de riktige og viktige spørsmålene som hjelper kundene å identifisere relevante kostnader, noe som gir oss akkurat det vi trenger for å gjøre en god jobb. Og sist, men ikke minst, har Enlight viktig kompetanse på å håndtere flere parallelle prosjektregnskaper knyttet til ulike deler av virkemiddelapparatet.

Paul Våge, regnskapsfører hos Jansson & Larsen

Vær ute i god tid

Skal dere søke SkatteFUNN, start så tidlig som mulig, gjerne sammen med Enlight. Jo bedre organisert dette arbeidet er fra starten av, jo bedre blir resultatet i andre enden. En god måte å samarbeide på er derfor at Enlight bistår kundene i å identifisere, definere og utarbeide søknad for prosjektet, før de har en dialog med regnskapsfører som lager grunnlaget for regnskapet. Enlight passer frister og sørger for at alt føres i tråd med kravene, før revisor avslutningsvis attesterer på bakgrunn av prosjektregnskapet.

Søker dere tidlig er det normalt kortere behandlingstid, og du får tidligere vite om prosjektet blir godkjent. Det ordinære regnskapet må føres uansett, men med SkatteFUNN, må dere føre prosjektregnskap i tillegg – så jo bedre dere fører dette regnskapet helt fra starten, jo enklere blir det å identifisere alle kostnader som kan inkluderes og trekke det ut når tiden er inne for å rapportere. Samtidig gir det deg som bedriftsleder en annen kontroll på økonomistyringen når du vet at du kan få støtte for ressursene og kostnadene som allokeres til SkatteFUNN-prosjektet.

– Når Enlight er med fra begynnelsen av, setter vi oss ned sammen så tidlig som mulig for å bli enige om hvordan de ulike tingene skal føres. Dette forenkler prosessen betraktelig og øker kvaliteten på rapporteringen, sier Paul.

Fakta

SkatteFUNN er en offentlig skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats (FoU) i næringslivet. For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig i Norge, men det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som er i skatteposisjon, får støtten fratrukket i skatteoppgjøret. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt når skatteoppgjøret tilfaller.

Formålet er å motivere bedrifter til å skaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Det potensielle skattefradraget er maksimalt 19 % av fradragsgrunnlaget, med en øvre grense på 25 millioner innrapporterte kroner. Det gir en maksimal støtte på 4,75 millioner kroner.

Det er mulig å få 4,75 millioner kroner årlig for ditt Skattefunn-prosjekt. Satsen er 19% av godkjente fradragsberettigede kostnader opp til 25 millioner kroner, per år. Med gunstige satser for interne timer godskrives hver registrerte time i prosjektet med netto 133 kroner.

Les mer på skattefunn.no

Ønsker du å ta en prat om hvordan vi kan hjelpe dere å få mest mulig ut av SkatteFUNN?

Book et møte med oss i kalenderen under