Våre tjenester

Våre tjenester

Vi hjelper deg å søke om støtte til ditt utviklingprosjekt. Vi tilbyr hjelp til alle typer støtteordninger og har avtaler med partnere for områder som krever helt spesiell kompetanse eller kapasitet.

Avtale møte
Introduksjon

1. Introduksjon

Kunde + Enlight (ca. 1 t)

I dette første møtet går vi kort igjennom Skattefunnordningen. Så diskuterer vi kundenes utviklingsbehov eller -prosjekter. Vi prøver å forstå kundens verdikjede, kundens prosesser og hva som er de viktigste styringsparameterne for lønnsomhet. Dersom det allerede finnes utviklingsprosjekt går vi kort innom dette også.

Bransje- og kundeinnsikt

2. Bransje- og kundeinnsikt

Enlight

Etter første møtet gjør vi en grundig bransjeanalyse der vi ser på hvilke utviklingstrekk som preger bransjen internasjonalt. Vi identifiserer viktige endringstrekk og hvilken retning bransjen beveger seg. Viktige stikkord er digitalisering, miljøbelastning, internasjonalisering.

Workshop

3. Workshop

Kunde + Enlight (ca. 2 t)

Når vi har gjort ferdig bransjeanalysen og satt kunden i sentrum av denne så holder vi en liten workshop med kunden. Her er formålet å lage en skisse til utviklingsprosjektet det skal søkes støtte til. Det kan være at det opprinnelige utviklingsprosjektet skal forsterkes med elementer fra bransjeinnsikten.

Søknadsskriving

4. Søknadsskriving

Enlight

Vi produserer søknaden basert på workshopen. I noen tilfeller er det behov for noe innspill eller avklaringer fra kunden, som tas løpende.

Kvalitetssikring

5. Kvalitetssikring

Kunde + Enlight (ca. 1 t)

Når søknaden er ferdig, sender vi den til kunden for kvalitetssikring. Manglende opplysninger kompletteres, ev feil rettes opp og budsjett og fremdriftsplan godkjennes. Til sist sendes søknaden til Skattefunn.

Rapportering

6. Rapportering

Kunde + Enlight (ca. 4 – 8 t)

I løpet av prosessen pleier vi å gi noen råd om timeføring og prosjektregnskap. Det er viktig å ha en god struktur på dette, slik at rapporteringen kan skje effektivt. Når det nærmer seg tidspunkt for årsrapport (eller sluttrapport) tar vi kontakt for å bistå med både faglig rapportering og prosjektregnskap.