Tjenester

Å sikre finansiering av innovasjons- og utviklingsprosjekter er kjernen i vår virksomhet

Gjennom strategisk finansiell, kommersiell og innovasjonsfaglig rådgivning tar vi norske bedrifter fra idè til verdi

Våre tjenester

Enlight Innovation

Få finansiert innovasjons- og utviklingsprosjekter gjennom nasjonale og europeiske tilskuddsordninger.

Enlight tar deg gjennom hele prosessen, fra en idè, til et strukturert prosjekt og en ferdig søknad som sikrer din finansiering. I etterkant følger vi naturligvis opp identifisering av relevante kostnader og sikrer rapportering i henhold til regelverk.

Se gjennom vår veletablerte innovasjons- og finansieringsprosess ved å klikke nedenfor

board, chalk, business

Enlight Growth

Vekstprogrammet for deg som har ambisjoner. 

Enlight Growth kunder får tilgang til et økosystem av relevante partnere som er dyktige på å jobbe med vekstselskap, samtidig som Enlight blir med som en strategisk partner med fokus på de finansielle, kommersielle og strukturelle elementene du bør fokusere på for å vokse smart. 

Som kunde av Enlight Growth får du mulighet til å få inn et eksternt styremedlem i din bedrift, eller en strategisk vekstrådgiver. Samtidig får du bedre priser på tjenesten Enlight Innovation.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Enlight Growth.

Enlight Ventures

I enkelte tilfeller investerer vi direkte i våre kunder – og blir med som en strategisk vekstpartner gjennom eierskap og bedriftens deltagelse i Enlight Growth.

Vi har fokus på bærekraftig vekst og innovasjon – derfor gjøres majoriteten av våre investeringer i forbindelse med et innovasjons- eller kommersialiseringsprosjekt som krever egenfinansiering.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Enlight Ventures.

soap bubble, frozen, frozen bubble

Ofte stilte spørsmål

Enlight skiller seg ut ved å ha et unikt økosystem kombinert med et helhetlig perspektiv på finansieringen. Vi legger vekt på å forstå dere som kunde slik at vi kan hjelpe dere å sikre optimal finansierg med maksimal støttegrad, og er med gjennom hele prosessen fra en idè eller et planlagt prosjekt til finansieringen er i boks og prosjektet er sluttrapportert.

Vi har en unik erfaring og kunnskap som gjør at det er stor sannsynlighet for at deres søknad blir godkjent. Våre medarbeidere har etablert og bygd selskap, jobbet i store konsern, de har jobbet med forsknings- og utviklingsarbeid, de har søkt på og brukt det offentlige støtteapparatet selv, de er opptatt av teknologi – og hvordan teknologi kan anvendes, de har erfaring som daglige ledere, de sitter i styrer i bedrifter, de vet hva som skjer i verden, og ikke minst; De har bygd opp virksomheter fra grunnen av. Våre medarbeidere har vært der selv.

Maksimal støtte avhenger av flere faktorer, og reguleres etter EØS-regler.

En skiller blant annet mellom eksperimentell utvikling og industriell forskning, men en typisk støtte ligger gjerne på 45% – 75% av kostnadene.

Videre skilles det mellom små-, mellomstore,og store bedrifter. Eierstrukturen slår også inn her, så dette er viktig å ta hensyn til i forhold til kapitalinnhenting. 

Den enkleste ordningen er skattefunn hvor du kan få 19% av kostnader inn til en kostnadsramme på 25 millioner. Det betyr i praksis at du kan motta inn til 4,75 millioner i støtte hvert år knyttet til denne ene ordningen. 

Det finnes en rekke ulike støtteordninger for å drive frem forskning, innovasjon og utvikling. Noen av de vi jobber mest med er: 

Skattefunn
Skattefunnordningen er etter vår mening den beste offentlige støtteordningen for de aller fleste bedrifter. Det er fordi den tar utgangspunkt i det utviklingsbehovet bedriften selv har. De eneste kravene er til forskningshøyde og nyhetsgrad. Den største ulemper er vel at støttbeløpet først kommer til utbetaling ved skatteoppgjøret over 1 år etter at kostnadene er oppstått. 

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har mange støtteordninger. Noen er generelle, f.eks etableringsstøtte, mens andre er knyttet til ulike bransjer eller retninger/programmer. En fordel med støtte fra Innovasjon Norge er at en andel av midlene kan utbetales i forkant, og du kan oppnå høyere støttegrad enn kun ved å bruke Skattefunn. 

Norges Forskningsråd
Norges Forskningsråd administrer mange programmer (også Skattefunn). Mange av dem krever en forskningspartner, men ikke alle; det finnes noen bedriftsprogrammer også. De fleste programmene har egne søknadsfrister og søknadene er mer krevende enn for Skattefunn.

Regionale Forskningsfond
De syv regionale forskningsfondene skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Det er ulik prioritering i de ulike regionene. 

Horsiont Europa – og andre Europeiske programmer
EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er omfattende. Norske bedrifter kan være med og konkurrere om midlene på lik linje med EU-bedrifter gjennom vår EØS-avtale. Det er ofte mulighet for å få store midler, men det er krevende søknadsprosesser, ofte i flere runder.