Vet du at din bedrift med stor sannsynlighet kvalifiserer for støtte gjennom SkatteFUNN?

Er du en av de bedriftslederne som tenker at SkatteFUNN ikke er relevant fordi dere ikke driver med forskning, utvikling eller innovasjon? Da har vi gode nyheter til dere!

 

Målet med den offentlige ordningen SkatteFUNN er å bidra til at norske bedrifter får insentiv og støtte fra det offentlige til å skaffe seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Faktisk kan dere få inntil 4,75 millioner i støtte!

Mange tror at ordningen er forbeholdt oppstartsbedrifter med innovasjon og produktutvikling som hovedsatsing, men det stemmer ikke. Ordningen gjelder for alle typer bedrifter, uansett størrelse, bransje eller hvor lenge dere har eksistert, og det viser seg ofte at også store og etablerte bedrifter i praksis driver med forskning og utvikling som kvalifiserer for slik støtte.

Større krav til nyskapning og bærekraftige løsninger

Ny teknologi innføres i stadig hurtigere takt og medfører endrede konkurransevilkår både for produkter, tjenester og prosesser. Samtidig ser vi at bærekraft blir en sterkere og sterkere pådriver, både i form av insentiver og reguleringer fra det offentlige, måten forbrukere velger på, valg av leverandører og krav fra investorer.

For mange betyr dette at du må gjøre en grunnleggende videreutvikling bare for å i det hele tatt sikre konkurransekraften din, også på relativt kort sikt. SkatteFUNN-ordningen er opprettet nettopp for å stimulere til at bedrifter kan utvikle seg. Ordningen legger dermed et godt grunnlag for å gjøre utviklingsprosjekter som kan bidra til å forsterke eller fornye din konkurransekraft, gjerne i direkte sammenheng med å dra bedriften i en mer bærekraftig retning.

Få mest mulig ut av SkatteFUNN

Hvordan fungerer ordningen?

SkatteFUNN er en relativt enkel ordning: Hvis du kan dokumentere at dere gjør noe som er nytt, gir staten dere 19 øre for hver krone dere bruker på utvikling. Grunnlaget kan være lønn til egne ansatte, eller det kan være eksterne kostnader.

Med andre ord: Selv om bedriften du leder ikke er en typisk FoU-bedrift, er sjansene store for at dere kan ha rett på betydelig støtte gjennom SkatteFUNN. Da er det imidlertid vesentlig å klare å skille ut utviklingen fra den ordinære driften, og dette er noe av det Enlight kan bistå med.

 
En jungel av muligheter

Svært mange opplever det som komplisert å orientere seg i det offentlige virkemiddelapparatet. Regelverket oppdateres stadig, og nye problemstillinger kommer til. Dermed vil alt fra bedriftsledere til økonomisjefer og til og med regnskapsførere kunne overse fradragsberettigede kostnader, rett og slett fordi de ikke har inngående kunnskap om statsstøtteregulativene.

Hvordan jobber Enlight med SkatteFUNN

Enlight er eksperter på SkatteFUNN. Vi tar dere gjennom hele prosessen, fra å identifisere og skille ut FoU-aktivitetene fra ordinær drift til arbeidet med å utforme søknad med nødvendig dokumentasjon.

Vi følger også opp krav til prosjektregnskap og rapportering i etterkant av godkjenning. Gjennom rådgivning og tett oppfølging sørger vi for at dere lykkes med å strukturere og formidle prosjektene slik at dere kan motta den støtten dere har rett på, og vi følger opp slik at dere får fanget opp alle kostnader og rapportert i henhold til frister. Vi har lang erfaring fra utallige bransjer, teknologier og bedrifter med å planlegge og organisere utviklingsprosjekter. I utformingen av prosjektene har vi alltid dialog med de som best kan bistå i å spisse prosjektene med tilhørende problemstillinger og målsetninger, enten det er operatører på en produksjonsfabrikk, styreleder, utviklingsingeniør eller en innovasjonsdirektør. Vi er nysgjerrige og interesserte i å forstå hva dere gjør, og ser alltid på helheten for å hjelpe dere med å lykkes.

Etter at et SkatteFUNN-prosjekt er godkjent, opplever vi at mange ikke forstår hva statsstøttereglene egentlig tillater å føre som kostnader. Mange går dermed glipp av store summer i rettmessig støtte, ofte opp i flere hundretusener. Vår jobb er derfor svært viktig også etter et godkjent prosjekt, da vi bistår med å identifisere og allokere kostnader, samtidig som vi gjerne tar dialogen med regnskapsfører og revisor slik at vi kan legge frem grunnlaget for hvorfor de ulike kostnadene kan og bør tas med i prosjektregnskapet.

Hvor mye kan dere få i SkatteFUNN?

Skattefradraget er maksimalt 19 % av fradragsgrunnlaget, med en øvre grense på 25 millioner kroner i innrapporterte FoU-kostnader. Det betyr 4,75 millioner i SkatteFUNN per år. Dersom dere ikke er i skatteposisjon, blir beløpet utbetalt i cash.

No cure, no pay – ingen risiko
Vi jobber etter no cure – no pay-prinsippet: Dere betaler kun for våre tjenester hvis dere faktisk får penger utbetalt, og dere betaler ikke før etter at dere har fått pengene på konto. Risikoen er altså på vår side. Denne gunstige ordningen kan vi tilby fordi vi kun inngår samarbeid med kunder som vi tror kan lykkes, både med godkjenning av søknad, god allokering av kostnader og et godt gjennomført prosjekt.

Visste du forresten at renteverdien av betalingsutsettelsen alene kan være inntil 14 %?
(Eksempelet baseres på at prosjektsøknad sendes inn og godkjennes januar/februar, og innvilges og utbetales først oktober året etter. Effektiv årlig rente 7,35 % – ref. DNBs lånekalkulator 29.03.21.)

Fakta om SkatteFUNN
 
  • SkatteFUNN er en offentlig skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats (FoU) i næringslivet. For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig i Norge, men det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som er i skatteposisjon, får støtten fratrukket i skatteoppgjøret. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt når skatteoppgjøret tilfaller.
  • Formålet er å motivere bedrifter til å skaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.
  • Det potensielle skattefradraget er maksimalt 19 % av fradragsgrunnlaget, med en øvre grense på 25 millioner innrapporterte kroner. Det gir en maksimal støtte på 4,75 millioner kroner.

Les mer på skattefunn.no

Ønsker du å ta en prat om hvordan vi kan hjelpe dere å få mest mulig ut av SkatteFUNN?

Fyll ut skjemaet under for å booke et uforpliktende møte